Lajevardi Fountdation Logo
 1. وب سایت فارسی
 2. نمایشگاه ها
 3. بابک اطمینانی، مروری بر آثار
 • بابک اطمینانی، مروری بر آثار

  3 آذر _ 13 اسفند 1396
   

 • نمایشگاه "بابک اطمینانی، مروری بر آثار" همان طور که از نام آن پیداست، مروری است بر آثار هنرمند از خلق اولین اثر تا امروز. در مراسم گشایش نمایشگاه از کتاب ایشان در 200 ادیشن با عنوان "بابک اطمینانی" رونمایی شد. کتاب مذکور از سوی انتشارات هنر معاصر وابسته به بنیاد لاجوردی چاپ و منتشر شده است.
  بابک اطمینانی در 13 اسفند 1335 در تهران متولد شد. ارزش های آزادی خواهانه ی پدر و مادرش در کودکی بخش مهمی از شخصیت اطمینانی را شکل دادند. همچنین تحصیل در دبیرستان البرز با تجمعی از نخبگان کشور، همراه با عصاره ی کیفی نظم، تعلیم و تربیت نقش اساسی در شکل گیری شخصیت او داشت. بیست و هشت سالش بود که در یک روز زمستانی در سال 1363 به قصد نوشتن از خانه بیرون رفت. در آن سه شنبه ی خاکستری مشاهداتی "غیر متعارف" را تجربه کرد. او هم زمان چهار فصل را در یک درخت دید و دریافت که چگونه و در کدام لایه های این جهان مادی، فصل ها به هم تبدیل می شوند. این حادثه ی شهودی نحوه ی ادراکش را از طبیعت دگرگون کرد و مسیر زندگی اش را برای همیشه تغییر داد. گویی که روحش را "سزارین" کرده باشند و هنرمند درونش را به دنیا آورده باشند. ناگهان ذهنش توانسته بود از زاویه ی متفاوتی واقعیت عینی را برش دهد.