Lajevardi Fountdation Logo
 1. وب سایت فارسی
 2. نمایشگاه ها
 3. نمایش ديگر- ديگرگونگى؛ حكايت شيخ صفى و هر چيز گستردنى
 • نمایش ديگر- ديگرگونگى؛ حكايت شيخ صفى و هر چيز گستردنى

  22 اردیبهشت - 16 تیر1396

  هنرمندان:

  فرهاد احرارنيا
  بيتا قزل اياغ
  ايرين انَستس و رنه گبرى
  سهند حساميان
  ندا رضوى پور
  سعيد روانبخش
  بویه سادات نیا
  حسين والامنش
   

 • در اين نمايشگاه، "فرش" به عنوان چيزى گستردنى در بررسی رشته‌اى از مناسبات اجتماعى و حرفه‌اى در حوزه هنر نقشی مفهومى ايفا مى‌كند. اين نمايشگاه پژوهش محور، زمينه‌هاى گوناگونی را در بر می‌گیرد و نگرشی متفاوت به تلفیق‌های هنرمندانه، نهادى و سازمند ارايه مى‌دهد. اين رويكرد در دو بخش اصلى - كه در ارتباط با يكديگرند و در گونه‌هاى متفاوت بازنمايى حضور دارند- عملى شده است.  یک بخش شامل برگزیده‌ای از آثار هنرى كه در آن‌ها «فرش» و يا هر شكل/مفهوم گستردنى، به چالش کشیده شده، واسازى شده، يا به‌عنوان امكان‌هاى جايگزين بازتوليد شده است؛ بخش دیگر شامل بسترى ديدارى، شنيدارى و نوشتارى كه از ماده‌هاى پژوهشى، آرشيوى و مستند تركيب شده است.
  کیوریتور، مدرس و طراح برنامه: فرشته موسوی